Contact

UJXRE

Bản Đồ

Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ

Địa chỉ: K85/12 Trần Bình Trọng - phường Hải Châu II - quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3825623 - 0236.3872499

Email: hoaphuongdo1975@gmail.com

 

 

Thông Tin Liên Hệ

Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ

Địa chỉ : K85/12 Trần Bình Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại : 0236.3825623 - 0236.3872499
Email: hoaphuongdo1975@gmail.com