Kế hoạch hoạt động tháng 10/2014

Kế hoạch hoạt động tháng 10/2014  

I. Công tác phát triển:

- Duy trì và ổn định sĩ số trẻ đang ra lớp

- Động viên và khuyến khích trẻ vui đến trường, có kế hoạch thăm hỏi những cháu ốm.

II. Công tác chăm sóc sức khỏe và giáo dục:

1. Công tác chăm sóc sức khỏe:

- Thực hiện vệ sinh phòng lớp và vệ sinh cá nhân trẻ chu đáo.

- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh ở góc phụ huynh

- Tiếp tục rèn nề nếp và các thói quen vệ sinh cho trẻ

- Các nhóm lớp thực hiện đúng giờ thể dục buổi sáng theo quy định

- Kiểm tra vệ sinh trong và ngoài của các nhóm lớp

- Kiểm tra các hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh của trẻ

2. Công tác giáo dục:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội thi “Thể thao vui” cho trẻ.

- Tiếp tục thực hiện trang trí lớp theo chủ đề đã dự kiến

- Thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng thời gian quy định.

- Dự giờ và kết hợp kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo viên, kiểm tra kế hoạch giáo dục từng tuần và kiểm tra hồ sơ sổ sách của cô và trẻ

- Đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm.