Kế hoạch hoạt động tuần 1 tháng 10/2014

Kế hoạch hoạt động tuần 1 tháng 10/2014  

I. Công tác phát triển:

- Duy trì và ổn định sĩ số trẻ đang ra lớp

- Động viên và khuyến khích trẻ vui đến trường

II. Công tác chăm sóc sức khỏe và giáo dục:

1. Công tác chăm sóc sức khỏe:

- Thực hiện vệ sinh phòng lớp,chú ý vệ sinh kỹ đồ dung đồ chơi để đón đoàn kiểm tra y tế của Thành phố và phòng chống dịch “Tay chân, miệng”.

- Khâu  vệ sinh cá nhân trẻ phải chu đáo tạo sự tin tưởng trong phụ huynh.

- Tiếp tục duy trì các nề nếp học tập và vui chơi  cho trẻ.

- Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Tập trẻ biết chào cô và bố mẹ khi đến lớp.

- Các nhóm lớp thực hiện đúng giờ thể dục buổi sáng theo quy định

2. Công tác giáo dục:

- Thực hiện tốt việc trang trí lớp theo chủ đề đã dự kiến trong kế hoạh năm học.

- Trang trí lớp theo chủ đề “Bé và những người thân yêu" lồng ghép sự kiện chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng thời gian quy định.

- Tổ chức các điều kiện để chuẩn bị các hoạt động dự giờ xếp loại giáo viên đầu năm.