Chi đoàn Hoa Phượng Đỏ tham quan bảo thàng Đà Nẵng.

Chi đoàn Hoa Phượng Đỏ tham quan bảo thàng Đà Nẵng.  

Chi đoàn Hoa Phượng Đỏ tham quan bảo thàng Đà Nẵng.

Ngày 15/03/2015, Chi đoàn trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ đã tổ chức thành công chuyến tham quan Bảo tàng Đà Nẵng cho các đoàn viên Chi đoàn. Chuyến tham quan đã giúp toàn thể các Đoàn viên thanh niên nhận thức được tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực tự cường trong quá trình dựng nước và giữ nước của quân và dân thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, BCH Chi đoàn cũng đã tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Chuyến tham quan đã tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa các Đoàn viên trong Chi đoàn. Đồng thời giúp các bạn đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử quan trọng của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; Nắm vững vai trò của Thanh niên trong giai đoạn mới là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Xây dựng, củng cố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là trường học CSCN của lớp người trẻ tuổi, là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kết thúc chuyến tham quan, mỗi đoàn viên đã chia sẽ cảm nghĩ của mình được đúc kết thể hiện tư tưởng trong cùng một bài cảm nhận về ý nghĩa, vai trò của lịch sử, truyền thống trong đoàn viên, thanh niên; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân và tuổi trẻ thanh niên trong việc tìm hiểu lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam ta.

Một số hình ảnh hoạt động:

Ảnh, tin: Chi đoàn Hoa Phượng Đỏ