Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen.  

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen.

Hôm nay, ngày 21/8/2015, Công đoàn giáo dục quận Hải Châu tổ chức Hội nghị tổng kết Công đoàn năm học 2014-2015, triển khai công tác Công đoàn năm học 2015-2016 và sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2012-2017.

Năm học 2014 - 2015, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát và trực tiếp của Chi bộ nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ, giúp đỡ tích cực về mọi mặt của Ban giám hiệu, phối hợp tốt với Đoàn thanh niên, sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của Công đoàn giáo dục quận Hải Châu mà hoạt động Công đoàn nhà trường ngày càng được đẩy mạnh với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.

Công đoàn nhà trường luôn lắng nghe mọi tâm tự, nguyện vong chính đáng của CBCC, đề nghị lãnh đạo nhà trường quan tâm, giải quyết, trình lãnh đạo các cấp xem xét mọi ý kiến đề nghị của CBCC nhà trường. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo về nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua; Tổ chức tốt các hội thi, lễ hội chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm học

Với những kết quả đã đạt được, Công đoàn cơ sở nhà trường đã được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2014 - 2015 và đã được tuyên dương khen thưởng trong Hội nghị tổng kết ngày hôm nay./.

Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố

Tin, ảnh: CĐCS Hoa Phượng Đỏ