Thao giảng đoàn giáo sinh thực tập năm học 2016 - 2017

Thao giảng đoàn giáo sinh thực tập năm học 2016 - 2017  

Hôm nay, ngày 23/02/2017, trường mầm non Hoa Phượng Đỏ tổ chức thao giảng 02 hoạt động:

- Làm quen chữ số 9 do cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Ngọc, lớp mẫu giáo 5 tuổi tổ chức

- Bé tưới cây do cô giáo Nguyễn Thị Lệ, nhóm 18-24 tháng tổ chức

02 hoạt động được thao giảng đã chuẩn bi đầy đủ đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, đảm bảo phương pháp dạy học, đặc biệt là phương châm "Lấy trẻ làm trung tâm" trong các hoạt động giảng dạy.

Một số hình ảnh hoạt động:

Hoạt động: Làm quen chữ số 9

Hoạt động: Bé tưới cây

Họp góp ý

Tin, ảnh: MN Hoa Phượng Đỏ