Thông điệp 5T: "Pháo đài" chống dịch trong giãn cách xã hội

Thông điệp 5T: "Pháo đài" chống dịch trong giãn cách xã hội  

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 09/CT-BYT về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và thông điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test COVID tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã) đối với các xã, phường tăng cường giãn cách xã hội./.

https://www.youtube.com/watch?v=hKvsmm8hKGw