Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19  

Công văn số 1264/SGDĐT-CTrTT ngày 03/5/2021 của Sở GDĐT thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19