Về việc tiếp tục tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Hải Châu

Về việc tiếp tục tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Hải Châu  

Thực hiện Công văn số 1224/SYT-NVY ngày 31/3/2023 của Sở Y tế về việc tiếp tục tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi;Công văn số 806/UBND-PYT ngày 30/3/2023 của UBND quận về việc tiếp tục tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi; nhằm sử dụng hết lượng vắc xin được Sở Y tế phân bổ và căn cứ vào số lượng vắc xin còn tồn sau đợt tiêm chủng từ ngày 28/02-03/3/2023, Chủ tịch UBND quận triển khai thời gian tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi từ ngày 11/4 đến 14/4/2023 (Buổi sáng 7h30-10h00; buổi chiều 13h30- 15h30) tại trường Tiểu học Tây Hồ, 44 Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh.

Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ xin thông báo thời gian và địa điểm tiêm chủng cho phụ huynh có trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được biết để phụ huynh học sinh đưa trẻ đi tiêm chủng đủ mũi theo quy định của Bộ Y tế.