Tăng cường các biện pháp, phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trong nhà trường

Tăng cường các biện pháp, phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trong nhà trường  

Hiện nay tình hình bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp) đang có chiều hướng gia tăng tại thành phố Đà Nẵng, theo báo cáo của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, từ ngày 01/01 – 11/9/2023 có 22.444 trường hợp viêm kết mạc cấp khám và điều trị tại bệnh viện, trong đó có 11.572 trẻ em chiếm tỷ lệ 51,5%; riêng từ ngày 01/9 - 11/9/2023 bệnh viện khám và điều trị 1.335 trường hợp viêm kết giác mạc, trong đó có 767 trẻ em, chiếm tỷ lệ 57,5%; số lượng trẻ em khám ngoại trú tăng đột biến, trong đó trên 80% trẻ em được chẩn đoán mắc viên kết mạc. Thực hiện Công văn số 4334/SYT-NVY ngày 12/9/2023 của Sở Y tế thành phố về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống, thu dung điều trị bệnh đau mắt đỏ; để tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống, bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn quận Hải Châu.

Nhà trường kính gửi đến quý phụ huynh các thông tin cần thiết về việc phòng, chống bệnh đau mắt đỏ để chủ động phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong trường học và cộng đồng.

THOẠI NHI