Thông báo

Thông báo  

Thông báo

Thực hiện Thông báo của Sở GD&ĐT thành phố về việc cho học sinh nghỉ học vào ngày 11/12/2018 do tình hình mưa lớn tiếp diễn như hiện nay.

Nay, nhà trường thông báo đến toàn thể PHHS được biết và thực hiện.

Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong thời gian đến

Hiệu trường.