Thông báo

Thông báo  

Thông báo

Ngày 23/03/2019, nhà trường kết hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC quận Hải Châu tiến hành diễn tập phương án PCCC-CNCH năm 2019 vào lúc 8 giờ 30 phút.

Nhà trường kính thông báo đến Quý phụ huynh được biết.