Kế hoạch công tác tháng 02/2019

Kế hoạch công tác tháng 02/2019  

1. Công tác trọng tâm

- Tổ chức Văn nghệ, vui hội dân gian chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

- Thực hiện tốt an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019.

- Tham gia Hội thảo nâng cao chất lượng công tác tổ chức bán trú trong các nhóm, lớp độc lập tư thục.

- Kiểm tra chuyên đề làm quen Tiếng Anh và hoạt động kỹ năng sống trong nhà trường.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích.

- Tổ chức trực 24/24 trong dịp nghỉ Lễ Tết Nguyên đán 2019.

2. Công tác cụ thể

- Ngày 01/02/2019 - 10/02/2019: Nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (CBGVNV trực Tết theo lịch đã phân công)

- 8h00 Ngày 10/02/2019: Gặp mặt CBGVNV đầu năm mới.

- 7h15 Ngày 11/02/2019: Chào cờ đầu năm mới 2019

- Ngày 12/02/2019: Tham gia Ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp thành phố (MN số 2 Hòa Phong)

- Ngày 18/02/2019 - 21/02/2019: Sở GD&ĐT thành phố kiểm tra chuyên đề Làm quen Tiếng Anh và các hoạt động kỹ năng sống.

- 8h00 Ngày 20/02/2019: Họp giao ban Hiệu trưởng (63 Lê Văn Long), giao ban PHT nuôi dưỡng (Phòng GD&ĐT)

- Ngày 20/02/2019 - 25/02/2019: Kiểm tra công tác CSND và VSATTP tại các NLĐLTT