Đề tài: Con gì gáy thế?

Đề tài: Con gì gáy thế?  

Chủ đề: Con vật ở nhà bé

Đề tài: Con gì gáy thế  

Nhóm lớp: Nhà trẻ (25-36 tháng)

 

I. Mục đích yêu cầu:

 -Trẻ hứng thú lắng nghe cô hát và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát: đàn gà trong sân.

-Nhớ tên bài hát, hát được bài hát: con gà trống.

- Biết vận động nhịp nhàng, tự nhiên theo bài hát: con gà trống.

- Phát triển ngôn ngữ: Trẻ gọi tên bài hát.

- Giáo dục trẻ không tranh giành đồ chơi và xô đẩy bạn.

II. Chuẩn bị:

- Vòng đỏ, vàng.

- Nhạc, máy casset.

- Tranh con gà trống hoặc mô hình, mũ con gà trống.

III. Tiến Hành:

1. Hoạt động 1: Chú gà dễ thương.

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “bồ ơi bồ” các bạn nghe tiếng con gì gáy không?
 - Các bạn tìm xem.

- Con gì đây? Nó gáy thế nào?

- Gợi ý cho trẻ nêu một số đặc điểm bên ngaòi của con gà trống.

2. Hoạt động 2: Hát và vận động theo bài: Con gà trống.

- Cho trẻ nghe một đoạn và đố trẻ biết đó là bài hát gì.

- Mình sẽ làm những chú gà trống con nhé. (Mỗi bạn đội một mũ gà trống).

- Cho cả lớp hát.

- Bạn nào đeo vòng đỏ sẽ đứng bên trái, bạn nào đeo vòng vàng sẽ đứng bên phải.

- Cho nhóm bạn có vòng đỏ hát. Nhóm bạn vòng vàng hát.

- Cô và các bạn cùng vận động theo tiếng nhạc bài hát con gà trống (hai lần).

Những chú gà mệt rồi, mình cùng vươn vai hít thở nào.

3. Hoạt động 3: Nghe hát: đàn gà trong sân:

- Cho trẻ nghe nhạc: (Hai lần).

- Cô hát cho trẻ nghe bài: Đàn gà trong sân

- Giới thiệu tên bài hát.

Cô và trẻ cùng hát và vận động.

Kết thúc.