Đề tài: Bé dạo chơi sân trường.

Đề tài: Bé dạo chơi sân trường.  

I. Mục đích yêu cầu

 

- Giúp cho trẻ hiểu và nhận biết được cái bóng của mình.

- Củng cố kĩ năng cầm phấn vẽ trên sân

- Phát triển thể lực cho trẻ qua trò chơi vận động “ gà mẹ và tổ trứng”

- Phát triển tính thẩm mĩ cho trẻ qua các hoạt động thả thuyền, vẽ cảnh

- Phát triển khả năng quan sát của trẻ qua các hoạt động quan sát cây cối bằng kính lúp

- Giáo dục trẻ biết phụ giúp mẹ và cô biết giặt quần áo cho búp bê

II. Chuẩn bị:

- Nón cho cháu đội ra sân

- Mút xốp làm thuyền

- Phấn vẽ, bút lông, kính lúp

- Thau, xô, quần áo búp bê

- Banh

III. Tiến trình

1. Hoạt động có chủ đích: Trẻ chơi với bóng

Cho trẻ quan sát bóng của mình

Cô đàm thoại

- Khi nào thì con thấy bóng của mình

- Vào ban đem con có thấy bóng không?

- Trời nắng mà con đứng ở bóng cây có thấy bóng của mình không?

- Cho cháu vẽ bóng của bạn và ngược lại

- Cho cháu nhìn lại bóng của mình qua hình vẽ

2. Trò chơi vận động

- Cho trẻ chơi trò chơi “ gà mẹ và tổ trứng”

Luật chơi: gà mẹ chăm sóc tổ trứng

Cháu làm diều hâu bay xung quanh, khi thấy gà mẹ ngủ, diều hâu bay lại gắp trứng.

-  Cho cháu thảy banh, kẹp bay vào đùi,...

3. Hoạt động tự chọn

- Chơi với nước: thả thuyền, giặt đồ cho búp bê và phơi

- Tạo hình: cho trẻ vẽ trên giá

-  Nhặt lá: cháu nhặt lá vàng rơi và vẽ tự  do trên chiếc lá

- Quan sát: quan sát các gân lá qua kính lúp

- Nhảy dây: cháu đan dây thun và căng ra nhảy